Vergoeding

Wij houden de drempel om ons in te schakelen laag. Zo bent u ons in het gehele voortraject niets verschuldigd. Vindt u via ons een geschikte vermogensbeheerder dan vragen wij u een jaarlijkse servicefee voor onze doorlopende werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het continu monitoren van de vermogensbeheermarkt en het evalueren van de geselecteerde vermogensbeheerder op service, kosten, risico en performance.

Als uw ervaren belangenbehartiger lukt het ons nagenoeg altijd om een structurele kostenbesparing te realiseren op de beheervergoeding van de gekozen vermogensbeheerder. Zo profiteert u van onze expertise zonder extra kosten.