Vermogensbeheer

De definitie van vermogensbeheer is het beheren van vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde ondernemingen. Er zijn twee mogelijkheden, individueel of collectief beheer.

Individueel vermogensbeheer

Bij individueel beheer wordt een vermogen aan een beheerder ter belegging toevertrouwd. Vooraf worden er afspraken gemaakt over de wijze van beheer. Wat is het risicoprofiel van de belegger, wat is zijn risicoperceptie en welke invulling krijgt de portefeuille. Voor vermogensbeheer hanteert elke beheerder zijn eigen instapniveau.

Bij individueel beheer zijn er twee juridisch vormen mogelijk. Vermogensbeheer volgens een volmacht, of een beperkte volmacht. Bij een volmacht heeft de beheerder de vrije hand, weliswaar binnen de gemaakte afspraken. Bij een beperkte volmacht zal de beheerder voor iedere wijziging in de portefeuille contact opnemen met de belegger. Hierbij geldt wel dat de verantwoordelijkheid bij de belegger ligt.

Collectief vermogensbeheer

Bij collectief beheer worden de vermogens van meerdere beleggers collectief beheerd door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds of een tracker (ook wel ETF genoemd). Een beleggingsfonds voert een actief beleggingsbeleid. De fondsbeheerder volgt een benchmark en probeert deze te verslaan. Een tracker voert een passief beleggingsbeleid. De fondsbeheerder probeert niet een benchmark te verslaan, maar volgt deze één op één. Hierdoor zijn de kosten in een tracker slechts een fractie van de kosten van beleggingsfondsen.

Een belangrijk voordeel van collectief beheer is dat men met een betrekkelijk klein vermogen een grote mate van spreiding kan krijgen.

Voordelen van vermogensbeheer

Het laten beheren van uw vermogen bij een specialist brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo heeft een beheerder de deskundigheid die bij u misschien ontbreekt. Een goede professional heeft een erkende opleiding gevolgd, en vaak ook al meerdere jaren ervaring.

Er zijn nog andere voordelen van het laten beheren van uw vermogen. Zo leveren de meeste vermogensbeheerders vanaf een bepaald vermogen maatwerk. Voor een defensieve beleggingsstrategie zal hij uw vermogen anders behandelen dan wanneer u offensief wilt beleggen. Ook bieden de meeste vermogensbeheerders een breed scala aan diensten aan. Zo hebben zij vaak pensioendeskundigen en hypotheekadviseurs in dienst die u op dat punt ondersteunen.

Rendement

Rendement is uiteindelijk de reden waarvoor u gaat beleggen. Bepaal voor u naar een vermogensbeheerder stapt met welk rendement u tevreden bent en welke risico’s u kunt en wilt lopen. Ondanks dat rendement uit het verleden geen garantie biedt voor de toekomst is het verstandig te onderzoeken wat het resultaat is dat een vermogensbeheerder heeft behaald.

 

» Vergelijk vermogensbeheer

» Kosten vermogensbeheer

» Veel gestelde vragen over vermogensbeheer

 

Vermogensbeheer vergelijken
Ontslagvergoeding beleggen
Gouden handdruk beleggen
Vermogensbeheer Amsterdam
Vermogensbeheer Eindhoven
Vermogensbeheer Rotterdam
Vermogensbeheer Utrecht
Vermogensbeheer Den Haag