Kosten Vermogensbeheer

Kosten Vermogensbeheer: Een belangrijk criterium waarop u vermogensbeheer kunt vergelijken zijn de kosten. Universitair Onderzoek onder doe-het-zelf beleggers heeft uitgewezen dat de meeste beleggers verlies lijden in hun effectenportefeuille. Het is daarom verstandig eens de mogelijkheden bij vermogensbeheerders te onderzoeken.

Het beeld bij veel beleggers is dat vermogensbeheerders een hoge vergoeding in rekening brengen. Dit is in sommige gevallen natuurlijk waar, maar in veel gevallen gelukkig onterecht. De kosten gaan voor de baten, en daarom zal vermogensbeheer in eerste instantie duurder lijken, maar als de resultaten beter zijn, bent u als belegger beter af.

Verschillende kostenposten
Er zijn verschillende vergoedingen die bij u als belegger in rekening kunnen worden gebracht. Iedere vermogensbeheerder heeft weer een andere methode om de kosten te berekenen, daarom krijgt u hieronder een samenvatting van de meest voorkomende posten;

» Kosten vermogensbeheer:

• Managementfee/ Beheerfee : tussen 1% – 2% van het beheerde vermogen;
• Performancefee (afhankelijk van eventuele winst) : tussen 5%-20% van de winst;
• Administratiekosten: vast bedrag per kwartaal bijvoorbeeld € 25,-

» Bancaire kosten:

• Transactiekosten: vanaf ca. 0,1% – 1,5% voor een transactie;
• Bewaarloon: ca. 0,1-0,2% van het vermogen per jaar.

Geen garantie voor succes
Jezelf blindstaren op de laagste kosten is niet zinvol en zeker geen garantie voor een goed resultaat. Uiteraard is het belangrijker dat een vermogensbeheerder waarde toevoegt. Dus onderzoek naast de vergoedingen ook de beleggingsmethode, de kennis en expertise van de vermogensbeheerder en de eventuele resultaten die reeds behaald zijn. Ondanks dat de resultaten niets zeggen over de toekomst geeft het je als belegger een indicatie of de vermogensbeheerder met zijn beleggingsstrategieën waarde voor u weet te creëren. Deze waardetoename kan door de kosten van vermogensbeheer in zijn geheel tenietgedaan worden.