Disclaimer

Deze website wordt beheerd door De Beleggingsassistent B.V. (“DBA”)

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan DBA persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. DBA zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die DBA bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

DBA verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Alle informatie of gegevens die naar DBAwordt  gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal worden behandeld overeenkomstig de wet. DBA heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat DBA  de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van dienstverlening van DBA;, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Gevoelige informatie

DBA tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin DBA wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u er op dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan DBA instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Google Analytics

Alle websites van DBA maken gebruiken van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc. Om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken maakt Google Analytics gebruik van “cookies”. De informatie over uw gebruik van de website wordt gebruikt om website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door dit in stellen in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met De Beleggingsassistent

Indien u geen marketinginformatie van De Beleggingsassistent wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@beleggingsassistent.nl of per gewone post:

De Beleggingsassistent
Ornaje Nassaulaan 5
1075 AH  AMSTERDAM

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@beleggingsassistent.nl of per gewone post:

De Beleggingsassistent
Oranje Nassaulaan 5
1075 AH  AMSTERDAM

Wijzigingen Privacy Statement

DBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.