Selectiecriteria

Om te beoordelen of een vermogensbeheerder een toegevoegde waarde heeft, moet deze aan strenge selectiecriteria voldoen. Niet iedere partij voldoet aan alle criteria. De Beleggingsassistent werkt daarom samen met een selecte groep vermogensbeheerders en private banken die op alle criteria een ruime voldoende scoren. Wij hebben een aantal belangrijke criteria hieronder voor u op een rij gezet.

Kennis en expertise

Wat is het kennisniveau van uw adviseur? En hoe kijkt uw vermogensbeheerder tegen de markt aan? En van wie ontvangt uw vermogensbeheerder de research over bedrijven en de algemene economie?

Vergoeding

Is dit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding of misschien wel een combinatie van deze twee? De Beleggingsassistent zoekt het totale kostenplaatje voor u uit en adviseert wat in uw geval de beste keuze is.

Beleggingsbeleid

Welk beleggingsbeleid hanteert de vermogensbeheerder? Werken zij op een directe klassieke manier met aandelen, obligaties en derivaten of op een indirecte manier via beleggingsfondsen. En zijn ze actief met handelen of juist wat passiever. De Beleggingsassistent kan u vertellen wat in uw situatie het beste is.

Onafhankelijkheid

De Beleggingsassistent werkt samen met vermogensbeheerders en private banken die onafhankelijk zijn. Het uitsluitend of veelvuldig gebruik van huisfondsen of eigen producten vinden wij niet wenselijk voor uw portefeuille.

Contact

Hoe vaak is er contact met de vermogensbeheerder over de voortgang van de effectenportefeuille? En is dit steeds dezelfde contactpersoon? De Beleggingsassistent vindt het belangrijk dat er op een heldere, begrijpelijke manier gecommuniceerd wordt met de cliënt.

Vertrouwen

Vertrouwen is het allerbelangrijkste in een samenwerking. Zeker als het gaat om het beheer van uw vermogen. Daarom werkt De Beleggingsassistent alleen met partijen die zich sinds lange tijd bewezen hebben als consistente partner. Beleggingsinstellingen met een lange staat van dienst.

Resultaat

Uiteraard zegt het resultaat uit het verleden niets over de toekomst, maar wel is het een indicator of de vermogensbeheerder er in slaagt om jaar na jaar een goed resultaat neer te zetten en waarde voor u weet te creëren. De Beleggingsassistent selecteert deze vermogensbeheerder voor u en houdt de resultaten scherp in de gaten.