Rendement Vermogensbeheer

Rendement vermogensbeheer : Rendement op het vermogensbeheer is uiteindelijk de reden waarvoor u gaat beleggen. Iedere belegger zou het liefst een zo hoog mogelijk resultaat behalen met een zo laag mogelijk risico. “There’s no such thing as a free lunch” is een bekend gezegde, wat zoveel wil zeggen als dat rendement en risico onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Streef je als belegger een hoog rendement na dan zal je een hogere risico’s moeten accepteren en dus wellicht tegen grotere verliezen in je portefeuille aanlopen.

Lage spaarrente en de fiscus
De Nederlandse fiscus belast uw vermogen met 1,2%. Deze vermogensrendementsheffing zorgt er samen met de inflatie en de lage rente op een spaarrekening en voor dat u bijna wel wordt gedwongen om iets met uw vermogen te gaan doen.

Bepaal je risicoprofiel
Bij de bepaling van je risicoprofiel en dus welk rendement je als belegger nastreeft is een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen; welk risico kun je – maar ook wil je – nemen? Verder heeft deze keuze van je risicoprofiel te maken met je beleggingshorizon en je financiële situatie.

Vergelijk rendement
“Resultaten uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst,” is misschien wel het meest bekende adagium uit de beleggingswereld. Desondanks is het zinvol de behaalde resultaten van de vermogensbeheerders onder de loep te nemen. Let hierbij wel op of het bruto of netto resultaten zijn (dus voor of na aftrek van de kosten van de vermogensbeheerder) en neem ook het genomen risico in ogenschouw. Of zoek hulp hierbij, want het rendement op vermogensbeheer laat zich lastig vergelijken.