A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Volstorten Venture capital Valuta optie Valuta exposure Underpeformer Upkick Uptick USD Unit of Trading Uitoefenprijs Risicopremie Risicodragend kapitaal Risico-avers Reporente Rentabiliteit Rente Rendement Recessie Ratio RvC Raider Rating Treasury bond Tussentijds uitoefenen Track record Top down Treasury bill Tracking-error Trader Transactiekosten Pay-out Passiva Paraplufonds Overwaardering Out of the money Optie-overeenkomst Openingskoers Synergie Swap Structured banking Open end Fund Call optie Ongedekt schrijven Onderliggende waarde Oligopolie OESO Obligatie Nettowinst Nettovermogenswaarde Naked option Nikkei Noodfonds No cure no pay Obligatiefonds NYSE NMA Nasdaq Mix Fund Marktaandeel Marking price Market timing Management buy-out Management buy-in Management fee Margin call Margin Macro economische Verkenning (MEV) Luchtzak Lopende rente Liquideren Liquiditeiten Looptijd Lopende rekening Lock-in limited liability Leverage Lang vermogen Koers/dividendverhouding Koers/cash-flowverhouding Kwaliteitsaandelen Kort vermogen Koers/winstverhouding Keuzedividend Kasgeldreserve Kapitalisatie Joint-venture Investment banking In the money Interventiekoers Intrinsieke waarde Interventie Interimdividend Institutionele belegger Indexportefeuille Hoogconjuctuur Hyperinflatie G8 Goudenmuntstandaard Herkapitalisatie Hedging Goodwill Gewogen koersindex Gestripte obligatie Gestort kapitaal General American Accounting Principles (GAAP) Gamma Geldmarkt Future Fundamentele analyse Fundmanager Fundementalist Foreign bonds Fictief rendement Financieringstekort FED Europese Unie (EU) Euro-obligaties Euro-bonds Emissie Emerging markets Effectieve wisselkoers Effectief rendement Defensieve aandelen Dead cat bounce Debiteur DAX Commercial Bank Commercial paper Chartaal geld CBS- koersindex financiele waarden CBS- herbeleggingsindex CBS- koersindex algemeen Certificaat Centraal Planbureau Centraal Bureau voor Statistiek Bruto Nationaal Product (BNP) Bruto Binnenlands Product (BBP) Beta Beheerkosten Amsterdam Exchanges-Index (AEX) Alpha Agioreserve Standard and Poor’s 500 Strangle Straddle Butterfly spread Yieldcurve Hedge Fund Zero Bond Warrant Quick ratio Nominale waarde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Liquiditeit Kapitaalmarkt Junk Bond Groeifonds Deflatie Inflatie Value at Risk (VAR) Underwriter Uncovered option Securiteties and Exchange Commision (SEC) Ratio-spread Portefeuille Optie Synthetische tracker Fysieke tracker Europese Centrale Bank (ECB) Dividend Centrale Bank Benchmark Asset-Mix Short gaan Autoriteit Financiële markten High Watermark Hurdle Rate Total cost of ownership (TCO) Tracker Aandeel

Total cost of ownership (TCO)

Met total cost of ownership (TCO) wordt een kostenmaatstaf bedoeld die de hoogte van alle kosten van de beleggingsdienstverlening voor de belegger inzichtelijk maakt. Een TCO bevat daarom zowel de directe als de indirecte kosten.

Bij beleggen zijn niet alleen de kosten die de belegger rechtstreeks aan de beleggingsonderneming betaalt relevant (de directe kosten) maar ook de indirecte koste. Ook de kosten die een belegger betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals een beleggingsfonds (de indirecte kosten) bepalen uiteindelijk het nettorendement van de beleggingsportefeuille.